Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 4
 • 65 m²
 • 6.8 tỷVND
B
Đã bán
 • 5
 • 5
 • 80 m²
 • 12.5 tỷVND
C
 • 80 m²
 • 16.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 88 m²
 • 16 tỷVND
E
 • 80 m²
 • 7.5 tỷVND
F
 • 62.7 m²
 • 1.9 tỷVND