Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 21 m²
 • 4.3 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 21.3 m²
 • 5.2 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 21.2 m²
 • 4.2 tỷVND
D
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 46.1 m²
 • 3.5 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 24.6 m²
 • 3.5 tỷVND
F
 • 2
 • 1
 • 23.4 m²
 • 3.5 tỷVND