Nhà đất lân cận

A
 • 5
 • 6
 • 102.7 m²
 • 6.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 5
 • 3
 • 52 m²
 • 3.68 tỷVND
C
 • 4
 • 5
 • 52.5 m²
 • 4.75 tỷVND
D
 • 36
 • 36
 • 76.9 m²
 • 26 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 72.4 m²
 • 4.6 tỷVND
F
 • 1,258 m²
 • 47 tỷVND