Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 54.2 m²
 • 4.4 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 72.6 m²
 • 5.2 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 83.5 m²
 • 6.99 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 72.7 m²
 • 6.5 tỷVND
E
 • 3
 • 3
 • 49.1 m²
 • 5.2 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 46.4 m²
 • 4 tỷVND