Nhà đất lân cận

A
 • 72.4 m²
 • 3.05 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 50.3 m²
 • 3.8 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 85.7 m²
 • 4.3 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 39 m²
 • 2.55 tỷVND
E
 • 3
 • 4
 • 59.1 m²
 • 4.9 tỷVND
F
 • 124 m²
 • 5.38 tỷVND