Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 41.2 m²
 • 8.6 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 13.5 m²
 • 2.2 tỷVND
C
Đã bán
 • 5
 • 2
 • 149.54 m²
 • 16.5 tỷVND
D
 • 8
 • 8
 • 108.1 m²
 • 11.2 tỷVND
E
 • 2
 • 3
 • 25 m²
 • 6 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 20.4 m²
 • 3.25 tỷVND