Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 36.2 m²
 • 4.3 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 10.9 m²
 • 1.35 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 60 m²
 • 10.2 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 50 m²
 • 6.45 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 45.7 m²
 • 2.9 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 72 m²
 • 3.95 tỷVND