Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 52 m²
 • 4.4 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 86.3 m²
 • 7 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 54.6 m²
 • 4.95 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 25.2 m²
 • 2.9 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 34.7 m²
 • 4.4 tỷVND
F
 • 100.4 m²
 • 10.5 tỷVND