Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 1
 • 54.6 m²
 • 4.95 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 34.7 m²
 • 4.4 tỷVND
C
 • 100.4 m²
 • 10.5 tỷVND
D
 • 1
 • 2
 • 18 m²
 • 2.6 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 12 m²
 • 3.4 tỷVND
F
 • 3
 • 3
 • 67 m²
 • 6.75 tỷVND