Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 72.8 m²
 • 8 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 102 m²
 • 13.5 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 47.2 m²
 • 4.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 78.3 m²
 • 5.1 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 40.8 m²
 • 6.2 tỷVND
F
 • 4
 • 4
 • 73.6 m²
 • 12.2 tỷVND