Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 6
 • 4
 • 297 m²
 • 15.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 94 m²
 • 4.45 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 83.6 m²
 • 3.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 72 m²
 • 5.2 tỷVND
E
Đã bán
 • 129.3 m²
 • 2.98 tỷVND
F
 • 10
 • 10
 • 100 m²
 • 4.3 tỷVND