Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 9.4 m²
 • 1.91 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 43.8 m²
 • 3.6 tỷVND
C
Đã bán
 • 5
 • 6
 • 52.5 m²
 • 10.7 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 48 m²
 • 3.9 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 14 m²
 • 2.25 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 96.5 m²
 • 8.6 tỷVND