Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 60.4 m²
 • 7 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 32.4 m²
 • 3.87 tỷVND
C
 • 3
 • 4
 • 62 m²
 • 5.7 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 14 m²
 • 2.25 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 9.4 m²
 • 1.91 tỷVND
F
 • 1
 • 2
 • 9.4 m²
 • 2.1 tỷVND