Nhà đất lân cận

A
 • 110.5 m²
 • 3.6 tỷVND
B
Đã bán
 • 85.6 m²
 • 3.42 tỷVND
C
Đã bán
 • 51 m²
 • 3.3 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 44 m²
 • 2.6 tỷVND
E
Đã bán
 • 57.6 m²
 • 2.37 tỷVND
F
 • 235 m²
 • 7.2 tỷVND