Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 111.7 m²
 • 4.47 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 192 m²
 • 11 tỷVND
C
Đã bán
 • 90 m²
 • 6 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 128 m²
 • 7 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 180 m²
 • 5 tỷVND
F
Đã bán
 • 53.5 m²
 • 3.25 tỷVND