Nhà đất lân cận

A
 • 56.7 m²
 • 4.89 tỷVND
B
 • 4
 • 4
 • 50 m²
 • 5.95 tỷVND
C
Đã bán
 • 5
 • 5
 • 56 m²
 • 6 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 55 m²
 • 4 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 56 m²
 • 3.95 tỷVND
F
 • 4
 • 5
 • 49.9 m²
 • 5.45 tỷVND