Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 4
 • 24.4 m²
 • 4.66 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 36 m²
 • 5.58 tỷVND
C
 • 3
 • 3
 • 53.5 m²
 • 4.65 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 41 m²
 • 4.2 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 26.27 m²
 • 3.6 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 45 m²
 • 4.5 tỷVND