Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 2
 • 21 m²
 • 2.35 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 72 m²
 • 5.35 tỷVND
C
 • 3
 • 3
 • 44.5 m²
 • 7 tỷVND
D
 • 4
 • 4
 • 90.8 m²
 • 16 tỷVND
E
 • 3
 • 3
 • 46 m²
 • 7.4 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 14.2 m²
 • 2.1 tỷVND