Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 4
 • 90.8 m²
 • 16 tỷVND
B
 • 3
 • 3
 • 46 m²
 • 7.4 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 1
 • 46 m²
 • 5 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 17.9 m²
 • 4.05 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 16.5 m²
 • 2.05 tỷVND
F
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 8.3 m²
 • 1.09 tỷVND