Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 2
 • 44.9 m²
 • 3.6 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 36.5 m²
 • 2.7 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 45.2 m²
 • 2.3 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 65 m²
 • 2.2 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 63 m²
 • 2.25 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 65 m²
 • 2.3 tỷVND