Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 28.1 m²
 • 4 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 10 m²
 • 2.3 tỷVND
C
 • 5
 • 3
 • 43 m²
 • 9.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 5
 • 4
 • 30 m²
 • 4.6 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 42.4 m²
 • 4.5 tỷVND
F
 • 2
 • 3
 • 14.6 m²
 • 4.1 tỷVND