Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 25.2 m²
 • 3.9 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 22 m²
 • 2.8 tỷVND
C
 • 4
 • 4
 • 40.4 m²
 • 6.2 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 33 m²
 • 4.25 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 44 m²
 • 5.9 tỷVND
F
Đã bán
 • 5
 • 5
 • 44.4 m²
 • 6.75 tỷVND