Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 83 m²
 • 4.5 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 23.5 m²
 • 7.2 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 12.6 m²
 • 2.99 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 45 m²
 • 7.99 tỷVND
E
 • 1
 • 2
 • 18 m²
 • 2.3 tỷVND
F
 • 6
 • 4
 • 87.8 m²
 • 23 tỷVND