Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 17.9 m²
 • 4.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 18 m²
 • 3.15 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 19 m²
 • 3.55 tỷVND
D
Đã bán
 • 11
 • 5
 • 84.4 m²
 • 30 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 23.6 m²
 • 3.9 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 22 m²
 • 4.7 tỷVND