Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 5
 • 41.8 m²
 • 9.48 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 37.6 m²
 • 13.9 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 12.2 m²
 • 2.7 tỷVND
D
 • 2
 • 3
 • 10 m²
 • 1.8 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 10.4 m²
 • 2.7 tỷVND
F
Đã bán
 • 8
 • 4
 • 38.8 m²
 • 11.5 tỷVND