Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 59.4 m²
 • 2.2 tỷVND
B
Đã bán
 • 92.8 m²
 • 2.98 tỷVND
C
Đã bán
 • 100 m²
 • 2.55 tỷVND
D
 • 80 m²
 • 2.65 tỷVND
E
 • 100 m²
 • 4 tỷVND
F
Đã bán
 • 80 m²
 • 2.4 tỷVND