Nhà đất lân cận

A
 • 61 m²
 • 4.15 tỷVND
B
Đã bán
 • 140 m²
 • 7.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 1
 • 99.2 m²
 • 5.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 7
 • 6
 • 155.8 m²
 • 10.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 60 m²
 • 3.45 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 56.1 m²
 • 5.86 tỷVND