Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 3
 • 110 m²
 • 7.3 tỷVND
B
 • 3
 • 1
 • 79.8 m²
 • 4.3 tỷVND
C
 • 80.3 m²
 • 3 tỷVND
D
 • 25
 • 25
 • 246.2 m²
 • 14 tỷVND
E
 • 3
 • 3
 • 84 m²
 • 5.7 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 78 m²
 • 11.5 tỷVND