Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 51.9 m²
 • 3 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 32 m²
 • 2.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 50.4 m²
 • 5.1 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 60 m²
 • 4.7 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 140 m²
 • 9.3 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 64 m²
 • 5.7 tỷVND