Nhà đất lân cận

A
 • 91.7 m²
 • 10 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 1
 • 31.5 m²
 • 2.25 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 23 m²
 • 2.83 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 58.1 m²
 • 8 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 100.6 m²
 • 11.9 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 51.2 m²
 • 4.15 tỷVND