Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 2
 • 64.5 m²
 • 3.6 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 39 m²
 • 2.4 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 67.4 m²
 • 2.6 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 61 m²
 • 2.2 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 61 m²
 • 1.97 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 74 m²
 • 2.85 tỷVND