Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 63.2 m²
 • 4.7 tỷVND
B
Đã bán
 • 8
 • 10
 • 120 m²
 • 6.7 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 96.7 m²
 • 6.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 40 m²
 • 3.2 tỷVND
E
 • 3
 • 3
 • 82.3 m²
 • 6.75 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 78 m²
 • 4.8 tỷVND