Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 38.8 m²
 • 3 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 26.7 m²
 • 2.45 tỷVND
C
 • 11
 • 11
 • 125.8 m²
 • 15 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 46 m²
 • 4.2 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 40.7 m²
 • 4.2 tỷVND
F
Đã bán
 • 6
 • 6
 • 61.4 m²
 • 7.95 tỷVND