Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 38.8 m²
 • 3.85 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 66 m²
 • 3.7 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 30 m²
 • 2.7 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 45 m²
 • 4.4 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 32 m²
 • 4.1 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 120 m²
 • 7.7 tỷVND