Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 78 m²
 • 4.55 tỷVND
B
Đã bán
 • 5
 • 6
 • 59.4 m²
 • 5.6 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 74.8 m²
 • 38 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 90 m²
 • 4.7 tỷVND
E
 • 3
 • 3
 • 65 m²
 • 4.8 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 68 m²
 • 2.8 tỷVND