Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 3
 • 48.9 m²
 • 4.5 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 50 m²
 • 2.55 tỷVND
C
 • 5
 • 4
 • 71.9 m²
 • 6.7 tỷVND
D
 • 4
 • 3
 • 40 m²
 • 3.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 40 m²
 • 2.95 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 28 m²
 • 3.15 tỷVND