Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 3
 • 100 m²
 • 7.9 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 33.7 m²
 • 3.4 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 35.9 m²
 • 7.3 tỷVND
D
 • 4
 • 2
 • 47.4 m²
 • 6.3 tỷVND
E
 • 4
 • 3
 • 100 m²
 • 10.5 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 31.7 m²
 • 3.88 tỷVND