Nhà đất lân cận

A
 • 7
 • 7
 • 85.7 m²
 • 16.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 5
 • 3
 • 68 m²
 • 14 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 22 m²
 • 4.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 24.8 m²
 • 4.2 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 68 m²
 • 14 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 159.16 m²
 • 29.5 tỷVND