Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 47.3 m²
 • 4.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 632 m²
 • 46 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 97 m²
 • 4.6 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 100 m²
 • 4.55 tỷVND
E
Đã bán
 • 39.1 m²
 • 4.4 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 100 m²
 • 4.3 tỷVND