Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 3
 • 157.9 m²
 • 11.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 38.2 m²
 • 4 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 27.1 m²
 • 3.4 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 64 m²
 • 3.55 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 2
 • 44.7 m²
 • 4.55 tỷVND
F
Đã bán
 • 5
 • 6
 • 115 m²
 • 9.6 tỷVND