Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 54.7 m²
 • 4.95 tỷVND
B
 • 2
 • 3
 • 17.7 m²
 • 3 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 41 m²
 • 4.35 tỷVND
D
 • 1
 • 2
 • 22 m²
 • 2.95 tỷVND
E
 • 4
 • 4
 • 40.5 m²
 • 6.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 37.6 m²
 • 3.85 tỷVND