Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 1
 • 24.6 m²
 • 3.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 47.6 m²
 • 4.95 tỷVND
C
 • 3
 • 4
 • 36.3 m²
 • 5.5 tỷVND
D
 • 4
 • 2
 • 10.5 m²
 • 4.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 33.6 m²
 • 7.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 24 m²
 • 5.2 tỷVND