Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 1,500 m²
 • 13.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 191.6 m²
 • 2.7 tỷVND
C
 • 107 m²
 • 2.19 tỷVND
D
 • 148 m²
 • 2.45 tỷVND
E
 • 1,711.3 m²
 • 28 tỷVND
F
 • 1,026.8 m²
 • 4 tỷVND