Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 18.3 m²
 • 2.42 tỷVND
B
 • 3
 • 4
 • 51.6 m²
 • 6.5 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 32 m²
 • 4.7 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 19.7 m²
 • 4.4 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 27 m²
 • 2.6 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 39.2 m²
 • 4.8 tỷVND