Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 7 m²
 • 1.47 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 60.5 m²
 • 13.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 25.6 m²
 • 3.9 tỷVND
D
 • 4
 • 3
 • 26.6 m²
 • 6.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 5
 • 5
 • 61.9 m²
 • 17.5 tỷVND
F
 • 3
 • 4
 • 24 m²
 • 5.65 tỷVND