Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 24.1 m²
 • 1.8 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 40 m²
 • 3 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 31.2 m²
 • 3.25 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 36.2 m²
 • 3.15 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 71 m²
 • 3.6 tỷVND
F
 • 6
 • 5
 • 83.2 m²
 • 11.5 tỷVND