Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 31.2 m²
 • 3.25 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 36.2 m²
 • 3.15 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 71 m²
 • 3.6 tỷVND
D
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 19.3 m²
 • 2 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 37.9 m²
 • 4.2 tỷVND
F
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 23.7 m²
 • 2.1 tỷVND