Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 49.4 m²
 • 8.5 tỷVND
B
 • 63.2 m²
 • 4.1 tỷVND
C
 • 80 m²
 • 4.6 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 50.8 m²
 • 4 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 57.5 m²
 • 5.8 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 84 m²
 • 4.3 tỷVND