Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 45 m²
 • 4.2 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 66 m²
 • 4.6 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 27.6 m²
 • 3.6 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 48.3 m²
 • 6 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 56 m²
 • 11 tỷVND
F
Đã bán
 • 90 m²
 • 5.5 tỷVND