Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 4
 • 25.6 m²
 • 7 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 42 m²
 • 5.7 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 94 m²
 • 9.3 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 116.2 m²
 • 9 tỷVND
E
 • 3
 • 3
 • 57.7 m²
 • 5.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 23 m²
 • 3.1 tỷVND